Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

28/08/2017 14:25:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

Vườn ươm giống cây ăn quả có múi tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận (hoặc tương đương) đối với cây trồng đạt trên 70%; đối với bò thịt, tỷ lệ bò lai đạt 70%; đối với lợn và gia cầm, tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật đạt khoảng 90%. Diện tích cây trồng áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến được cấp chứng nhận đạt từ 25.000 - 30.000 ha, diện tích cây trồng được ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm từ 400.000 - 500.000 ha; số lượng lợn chăn nuôi theo quy trình Viet Gahp đạt 5%, gà đạt 15%. Hỗ trợ 2.000 hợp tác xã thành lập và tổ chức lại 90% hợp tác xã nông nghiệp hiện có phù hợp với Luật Hợp tác xã. Củng cố, tu bổ khoảng 650km đê biển và 550km đê sông; chủ động phòng chống và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn 1.150 hồ chứa nước vừa và nhỏ; đáp ứng đủ nước ngọt phục vụ nhu cầu thiết yếu cho dân cư trên 12 đảo lớn, có đông dân cư sinh sống. Ổn định đời sống cho 11.500 hộ tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng; các hộ sau khi tái định cư công trình thủy điện.

Chương trình đề ra các giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người sản xuất quyết tâm thực hiện; thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng cường huy động vốn để thực hiện Chương trình; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật, nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu đề ra; triển khai nghiêm túc các cơ chế thực hiện Chương trình; lồng ghép lập kế hoạch thực hiện chương trình 5 năm và hàng năm với quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng mức vốn thực hiện Chương trình là 306.660 tỷ đồng (trong đó, ngân sách Trung ương là 22.460 tỷ đồng, vốn ODA là 14.200 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 270.000 tỷ đồng) với các nội dung, nhiệm vụ chính, đó là: Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp (gồm: Hỗ trợ phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn); Hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ thiên tai (gồm: Hỗ trợ củng cố, tu bổ hệ thống đê sông, đê biển; công trình phòng chống úng ngập, triều cường; hỗ trợ đầu tư đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và cung cấp nước ngọt trên các đảo đông dân cư); Hỗ trợ ổn định đời sống dân cư.

Ban Biên tập