Nghĩa Tâm trên đường về đích nông thôn mới

13/09/2017 21:26:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM) từ năm 2013 với xuất phát điểm thấp, song với việc tích cực tuyên truyền, vận động, người dân ở xã Nghĩa Tâm, huyện văn Chấn đã nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đến hết năm 2016, xã đã đạt được 18/19 tiêu chí.

Mô hình chăn nuôi tổng hợp kết hợp với trồng cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập trên 400 triệu đồng của gia đình ông Nguyễn Đức Long, thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm.

Đến nay, bộ mặt nông thôn Nghĩa Tâm đã có sự thay đổi rõ nét. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Văn hóa - xã hội - môi trường được quan tâm, 18/18 thôn có nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao; từ đó, đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Hiện xã đang tiến hành giai đoạn nước rút đối với tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà làm việc của khối đoàn thể và nhà văn hóa xã; phấn đấu đến tháng 11 này, địa phương sẽ cán đích NTM.

Cùng với việc tích cực để đạt tiêu chí số 6, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã đẩy mạnh việc củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhằm đảm bảo tính bền vững.

Nét nổi bật trong quá trình XDNTM của Nghĩa Tâm đó là xã đã làm tốt công tác vận động toàn dân XDNTM; từ đó, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

Trong 19 tiêu chí NTM, tiêu chí số 17 về môi trường được coi là tiêu chí khó thực hiện bởi liên quan đến ý thức của mọi người dân. Nhưng bằng những giải pháp thiết thực, huy động sự hưởng ứng của người dân, xã đã hoàn thành tiêu chí môi trường với trên 90% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và trên 50% hộ được sử dụng nước sạch; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo không có hoạt động gây suy giảm môi trường; có 80% hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt chuẩn quy định; tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt trên 95%.

Để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền và tổ chức thi đua trong bà con với nhiều hoạt động thiết thực như: dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, làm nhà vệ sinh, đào hố chứa rác... Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác thực hiện của người dân. Ông Nguyễn Lâm - Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ.

Xác định mục tiêu cốt lõi trong thực hiện chương trình XDNTM là nâng cao thu nhập cho nhân dân, xã Nghĩa Tâm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình gắn với kinh tế tổ hợp tác và xây dựng các mô hình kinh tế có thế mạnh. Hiện nay, xã đã có 8 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, 4 cơ sở sản xuất gạch không nung, 4 cơ sở chăn nuôi thỏ quy mô từ 500 con trở lên; 29 ô tô và trên 100 hộ sản xuất kinh doanh. Đời sống của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt, đến năm 2016 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 22 triệu đồng và năm 2017 phấn đấu đạt 26 triệu đồng.

Với sự nỗ lực quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, chủ động phát huy nội lực trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đích đến NTM của Nghĩa Tâm đã rất gần.

Ban Biên tập