Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới

06/09/2017 15:44:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; huy động được sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hội viên phụ nữ Mù Cang Chải tham gia dọn vệ sinh đường liên thôn

Theo đó, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gắn 8 tiêu chí CVĐ với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xác định là hoạt động trọng tâm xuyên suốtnhiệm kỳ, trong đó chỉ đạo làm rõ nét 3 tiêu chí “sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”. Triển khai có hiệu quả mô hình điểm từ đó đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các cơ sở khác. Hội LHPN tỉnh đã chọn 3 xã (trong đó 1 xã vùng thấp và 2 xã vùng cao) làm điểm chỉ đạo gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới, sau 1 năm triển khai Hội LHPN tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân diện trên toàn tỉnh.

Riêng tại 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải: Là 2 huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn với trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, vì vậy Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã xây dựng riêng các tiêu chí “5 không” cho phù hợp với phong tục, tập quán, nếp sống, thói quen của đồng bào dân tộc thiểu số, đó là: không sinh con thứ 3 trở lên; không hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn; không trồng cây thuốc phiện; không di dân tự do; không có phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương và “3 sạch”: sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ. Hội LHPN tỉnh đã bố trí cán bộ nằm vùng tại địa phương với phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện.

Thông qua chỉ đạo điểm đã rút kinh nghiệm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, các tiêu chí đã phù hợp nhưng cũng phải linh hoạt với từng vùng, quá trình chỉ đạo phải cầm tay chỉ việc. Giaocác cơ sở Hội nhận đoạn đường phụ nữ tự quản và cắm biển, định kỳ tháng 1 lần cán bộ, hội viên phụ nữ tổ chức vệ sinh quét đoạn đường phụ nữ tự quản.

Riêng năm 2017, Hội đã chỉ đạo 9/9 huyện thị thành phố đồng loạt tổ chức Lễ ra quân “Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường” với sự hưởng ứng của 180 xã/phường thị trấn vào ngày 16/4/2017 đã thu hút 112.790 cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương máng, mở rộng dòng chảy: 539km2.

Cùng với hoạt động 5 không 3 sạch Hội đã triển khai nhiều hoạt động tại cơ sở như: Triển lãm tranh những người chồng, người cha chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ trong các lĩnh vực nuôi dạy con cái, chăm sóc người già, phát triển kinh tế gia đình, tại các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo của Hội. Phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường Tổ chức mít tinh ngày Môi trường thế giới tại thành phố Yên Bái để tuyên truyền hội viên phụ nữ và người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức truyền thông kết qủa thực hiện cuộc vận động tại 27 xã của 6 huyện (TT, MCC, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên)...

Kết quả các cấp hội đã phối hợp với các ban ngành cùng cấp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cho 147.964 gia đình hội viên trong đó 142.295 hộ đăng ký thực hiện CVĐ; 135 mô hình 5 không 3 sạch (bao gồm CLB “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”; CLB “Phụ nữ phòng chống cúm gia cầm và giáo dục hành động về chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và phát tiển cộng đồng”; CLB “5 không 3 sạch”; “Nhàsạch vườn đẹp”; “Nhóm tự quản vệ sinh môi trường”; 764 đoạn đường phụ nữ tự quản (Trong đó 490 đoạn đường đã gắn biển còn 274 chưa gắn biển); 156.000 hố rác tại hộ gia đình hội viên, phụ nữ. Số hộ gia đình sử dụng nước sạch do Hội LHPN vận động thực hiện 118.741 hộ, số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh do Hội vận động thực hiện 83.313 hộ, số hộ gia đình có chuồng trại hợp vệ sinh do Hội vận động thực hiện 98.027 hộ, đến nay toàn tỉnh đã có 103.115 (đạt 70,2%) hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí CVĐ, trong đó 116.450 hộ đạt sạch nhà, 107.184 hộ đạt sạch bếp, 104.570 hộ đạt sạch ngõ. Điển hình Hội LHPN các huyện thị thưc hiện tốt CVĐ (Hội LHPN huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Nghĩa Lộ, TP Yên Bái)

Thông qua cuộc vận động Hội LHPN cấp xã/phường, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng thực hiện CVĐ (Giao chỉ tiêu cho các Ban, Ngành trong xã nhận những đoạn đường tự quản); Cấp ủy, chính quyền đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Hội LHPN cơ sở vào xây dựng nông thôn mới.

Qua triển khai các nội dung cuộc vận động đã giúp hội viên phụ nữ và người dân nắm được các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Nâng cao ý thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em... Đặc biệt trong việc tham gia thực hiện tiêu chí số 17- Môi trường, góp phần cùng các ngành, các cấp hoàn thành về đích 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cũng chính là hoạt động của các cấp Hội hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai –Tây Bắc.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế  và thực hiện phong trào: Phụ nữ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Ban Biên tập