Nông dân Yên Bái thi đua xây dựng nông thôn mới

15/11/2017 10:19:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức đoàn thể tỉnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 – 2020; chương trình phối hợp thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 với Hội Khuyến học tỉnh. Tham gia vận động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như: Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí số 17 về môi trường. Vận động nông dân hiến đất, góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

Nông dân Yên Bái sản xuất chè theo tiêu chuẩn VIETGAP

Trong 9 tháng năm 2017, các cấp Hội vận động hội viên nông dân (HVND) đóng góp trên 17.000 ngày công làm mới được 4828,7 km đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 852 triệu tiền mặt; tham gia sửa chữa, nâng cấp 378 km đường giao thông liên thôn (bản) và kênh mương nội đồng. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung ương Hội mở 2 lớp tập huấn truyền thông về giữ gìn và phát triển làng nghề thủ công gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng Nông thôn mới cho 243 học viên tại huyện Trấn Yên và Tp Yên Bái; triển khai dự án "Xây dựng mô hình thí điểm xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế trang trại của nông dân vùng nông thôn năm 2017" và mô hình "Ứng dụng chế phẩm sinh học EM2 xử lý chất chải trong chăn nuôi trang trại của nông dân" tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Hội Nông dân huyện Lục Yên chỉ đạo các cơ sở thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với mô hình cụ thể trong tiêu chí 17 về môi trường như “Xây dựng hố thu gom rác thải - bảo vệ môi trường tại hộ gia đình và các điểm công cộng thôn”; mô hình “xây bể chứa rác thải vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, xây lò đốt các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh đường làng, ngõ xóm”…

Để hỗ trợ hội viên nông dân trong sản xuất, trong 9 tháng, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 754 lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho 26.390 lượt HVND; 32 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.120 HVND về trồng rau an toàn, chăn nuôi thú y, kỹ thuật nấu ăn… Liên kết với công ty phân bón Lâm Thao, Apatit Lao Cai cung ứng 3.127 tấn phân bón trả chậm cho HVND và tổ chức 50 lớp tập huấn cách sử dụng và xây dựng mô hình phân bón khép kín cho gần 3000 HVND. Các đơn vị như Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình...đã tích cực phối hợp vận động nông dân tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp, tập trung vào việc thực hiện các Tiểu đề án có các chính sách hỗ trợ sản xuất phát triển, những sản phẩm, lĩnh vực có lợi thế, như: Đề án phát triển chăn nuôi; Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản; Đề án phát triển cây ăn quả; Đề án phát triển chè vùng cao; Đề án hỗ trợ sản xuất Ngô đông trên đất hai vụ lúa; Đề án phát triển cây quế; Đề án phát triển cây măng tre Bát Độ; Đề án phát triển cây Sơn tra. Các đề án đang được triển khai đúng hướng, bước đầu đã đạt được các mục tiêu đề ra. Hội Nông dân Tp Yên Bái phối hợp với phòng Kinh tế triển khai 15 dự án chăn nuôi, trồng rau sạch, cây ăn quả theo Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

Thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục triển khai thực hiện phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020 do UBMT Tổ quốc Việt Nam phát động; đăng ký đảm nhận các tiêu chí, phần việc xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp tiền, công, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tiếp tục phối hợp vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, bảo hiểm cho nông dân, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, kế hoạch hoá gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc giáo dục trẻ em...

Ban Biên tập