Thẩm định xét công nhận xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới

08/11/2017 15:40:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chiều 5/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ.

Quang cảnh Hội nghị

Nghĩa Lợi là xã nằm trong vùng lòng chảo cánh đồng Mường Lò, có địa hình tương đối bằng phẳng. Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Nghĩa Lợi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến thực hiện về các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cho nhân dân trong xây dựng chương trình.

Trong 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Nghĩa Lợi đã huy động được trên 121,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng. Đến nay, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường thị xã được cứng hóa; 95% đường trục thôn, xóm và đường liên thôn được bê tông hóa. Xã đã tranh thủ các chính sách của nhà nước, lồng ghép các nguồn vốn, đóng góp kinh phí, ngày công lao động thực hiện kiên cố hóa 7 tuyến kênh với tổng chiều dài 6,6km.

Xác định mục tiêu cốt lõi trong thực hiện xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân nên xã đã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế mang thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia các loại hình phát triển kinh tế như sản xuất lúa năng suất, chất lượng cao, các cơ sở chăn nuôi bán công nghiệp, chăn nuôi hàng hóa…Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng được phát triển rộng khắp với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến.Nhờ vậy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017 đạt 26,1 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10,87%. Tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,8%. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt 78,9%. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thị xã Nghĩa Lộ đã trình bày báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nghĩa Lợi, Thị xã Nghĩa Lộ trình Hội đồng thẩm định. Các ngành thành viên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã và thống nhất xã Nghĩa Lợi đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị UBND Thị xã Nghĩa Lộ và UBND xã Nghĩa Lợi tiếp thu ý kiến phát biểu của các ngành thành viên, nhanh chóng hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn nông thôn mới; Xem xét lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của xã để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, thực sự là ngày hội của nhân dân. Đề nghị lãnh đạo các ngành thành viên trong Hội đồng thẩm định của tỉnh, lãnh đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ xã Nghĩa Lợi duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xã Nghĩa Lợi trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác mọi tiềm năng lợi thế; tập trung huy động mọi nguồn lực để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; quan tâm làm tốt công tác quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng; đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; hướng dẫn nông dân phát triển các hợp tác xã kiểu mới; đẩy mạnh thực hiện các loại hình dịch vụ; tiếp tục đầu tư xây dựng mới các công trình hạ tầng phát triển nông thôn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Thu Nga