Thẩm định xét công nhận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

08/11/2017 15:42:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chiều 26/10, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét, công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Mai Mộng Tuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; lãnh đạo các ngành là thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên.

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Yên Hợp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của xã đã có sự thay đổi rõ nét. Toàn xã có 100% đường trục xã, liên xã; 50,4% đường trục thôn; 50% đường trục ngõ xóm được bê tông tông hóa. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa, phục vụ tốt cho yêu cầu phát triển sản xuất và tưới tiêu trên địa bàn. Hiện nay xã có 18,776/19,079 km mương được bê tông hóa, đạt 98,4%. Các đập thủy lợi được xây dựng kiên cố, đảm bảo an toàn.

Cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đã gắn nông nghiệp với sản xuất hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết tốt vấn đề lao động việc làm, từng bước xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã; 03 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm là mô hình trồng khoai tây có liên kết với công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế An Việt; trang trại Thỏ liên kết với doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh, Lương Thịnh; Cây dược liệu liên kết với Công ty Cổ phần nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hà Nội đã tạo đầu ra sản phẩm ổn định, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%. Xã có trung tâm học tập cộng đồng lồng ghép với hội trường rộng 220m2, sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định là 80,6%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2016 đạt 27 triệu đồng/người/năm, năm 2017 ước đạt 27,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo là 11,7%. Toàn xã có 97,69% dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động; 86,86% số người dân có thẻ bảo hiểm y tế; 90,3% số hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp.

Tại hội nghị, huyện Văn Yên đã trình bày báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Yên Hợp, huyện Văn Yên trình Hội đồng thẩm định. Các ngành thành viên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã và thống nhất xã Yên Hợp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Mộng Tuân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị UBND huyện Văn Yên và UBND xã Yên Hợp tiếp thu ý kiến phát biểu của các ngành thành viên, cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã Yên Hợp đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu Nga