Thẩm định xét công nhận xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới

08/11/2017 15:46:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sáng 3/11, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 6 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với sự nhận thức đúng đắn của chính quyền xã về quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của xã được xây dựng là nền tảng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Xã có 17,7km đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hóa, chiếm 86,3%; 100% đường ngõ xóm trên địa bàn đã được nhân dân đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đảm bảo sạch sẽ, không lầy lội vào mùa mưa; 79% đường nội đồng được kiên cố hóa, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân.

Hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh và các quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Hiện nay, trên địa bàn xã có 3 trạm bơm và 3 đập chứa nước; 15,2km kênh mương đã được kiên cố hóa, đạt 88%. Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 132/147 ha đất lúa và 19ha đất nuôi trồng thủy sản.

Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất được xây dựng phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh thương mại dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hóa. Xã đã thành lập Hợp tác xã sản xuất rau an toàn và đã được cấp giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh theo quy định trên cơ sở hợp nhất hai tổ hợp tác là tổ hợp tác thôn Đồng Đình và Tổ hợp tác thôn Đầm Vông. Hiện nay, diện tích trồng rau an toàn trên địa bàn xã Âu Lâu là 3,5ha tại thôn Đồng Đình, thôn Đầm Vông với sản lượng trung bình đạt 450 tấn/năm. Doanh thu trung bình đạt 250 triệu đồng/ha/năm.

Kinh tế phát triển nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ dân được dùng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,6%; Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 92,22%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 27,86 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,95%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95,3%; tỷ lệ hộ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,5%... Môi trường sinh thái được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố Yên Bái đã trình bày báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái trình Hội đồng thẩm định. Trong đó kết luận hồ sơ của xã đầy đủ theo đúng yêu cầu, xã đã có 19/19 đạt chuẩn nông thôn mới và không nợ đọng xây dựng cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các ngành thành viên đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã và thống nhất xã Âu Lâu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị UBND Thành phố Yên Bái và UBND xã Âu Lâu tiếp thu ý kiến phát biểu của các ngành thành viên, cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND tỉnh công nhận xã Âu Lâu đạt chuẩn nông thôn mới; Xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của xã để đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng; Chủ động xây dựng kế hoạch, dự kiến thời gian, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Âu Lâu đạt chuẩn nông thôn mới một cách trang trọng, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn xã.

Thu Nga