Minh Quân nỗ lực cán đích nông thôn mới

08/11/2017 15:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, đổi mới bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân. Trong những năm qua, với sự sáng tạo, năng động trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo của xã từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Lê Đức Bắc - Bí thư Đảng ủy xã Minh Quân cho biết: “Xác định việc xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, cần sự vào cuộc của toàn xã hội, nên ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, Đảng ủy, chính quyền xã Minh Quân luôn xác định rõ những bước đi phù hợp nhằm đảm bảo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, 19/19 tiêu chí của Minh Quân cơ bản đã hoàn thành”.

Một trong những kết quả nổi bật của xã Minh Quân là huy động được các nguồn lực xã hội để cùng xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, xã Minh Quân đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn. Trong quá trình thực hiện, phát huy tốt quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới… Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được gần 6 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa gần 10 km kênh mương thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác được đầu tư xây dựng khang trang. Điển hình như thôn Tiền Phong, Hòa Quân, Đồng Danh... Bà Ngô Thị Tuyết Lương - Bí thư chi bộ thôn Tiền Phong trao đổi: “Trong gần 4 năm từ 2014 đến nay, với sự đầu tư của nhà nước và sự đóng góp tích cực trong nhân dân thôn đã xây dựng nhà văn hóa trị giá trên 300 triệu đồng, bê tông hóa 2,8km đường giao thông nông thôn và 2 km kênh mương đươc kiên cố hóa. Cùng với đó nhân dân còn hiến 5.000m2 đất để làm đường và làm mương nội đồng”.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững, từ đó nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân. Trong những năm qua, xã Minh Quân đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đến nay đã thành lập được 2 hợp tác xã gồm Hợp tác xã nuôi cá ruộng 1 vụ tại thôn Tiền Phong; Hợp tác xã mía sạch tại thôn Gò Bông. Cùng với đó, xã chú trọng và triển khai nhân rộng diện tích trồng thanh long ruột đỏ, chuyển đổi ruộng một vụ kém hiệu quả sang đào ao thả cá, các gia trại, trang trại chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn. Theo thống kê, hiện toàn xã Minh Quân có 30 mô hình kinh tế hiệu quả cao, điển hình như: mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn nái tập trung với gần 400 con và trồng trên 10ha rừng của ông Ngô Văn Trực thôn Tiền Phong; ông Nguyễn Văn Sách ở thôn Đồng Danh với mô hình tổng hợp VACR, hay như mô hình nuôi hơn 1.000 con thỏ của gia đình ông Trần Văn Đa thôn Ngọn Ngòi … Đồng thời, tạo điều kiện khuyến các hộ kinh doanh dịch vụ phát triển ngành nghề nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Nhờ đó đến nay, bình quân thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26 triệu đồng/năm, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay sau hơn 1 năm đầu tư trên 400 triệu đồng cho mô hình gia trại tổng hợp, ông Nguyễn văn Sách ở thôn Đồng Danh khẳng định là có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường nên xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai kế hoạch xuống từng thôn xóm. Minh Quân đã vận động nhân dân chủ động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt của hộ gia đình; ký cam kết với các cơ sở chăn nuôi, sản xuất đảm bảo vệ sinh môi trường; giao cho các đoàn thể chính trị xã hội đảm nhận vệ sinh các tuyến đường theo hình thức “tuyến đường tự quản”… Trong đó giao cho hội phụ nữ xã triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch làm điểm ở thôn Tiền Phong rồi nhân rộng ra 7 thôn còn lại. Đến nay, 540 gia đình hội viên (đạt 100%) ký cam kết bảo vệ môi trường; 80% chị em thực hiện 5 không 3 sạch, 7/8 thôn cắm biển đoạn đường phụ nữ tự quản; các doanh nghiệp vừa sản xuất nhưng vừa cam kết đảm bảo yếu tố môi trường. Đặc biệt, trước năm 2015 toàn xã có 14 lò gạch thủ công, các cơ sở này đã giải quyết việc làm ổn định cho gần 100 lao động với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng, đồng thời giúp địa phương tăng trưởng bền vững lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, vì tiêu chí môi trường, các chủ lò gạch đã tự giác dừng sản xuất và chuyển đổi sang những cây trồng vật nuôi khác mà vẫn đảm bảo thu nhập của gia đình. Ông Nguyễn Văn Thi - Thôn Linh Đức cho biết: “Trước đây đã  đầu tư sản xuất 2 lò gạch thủ công to việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, gia đình đã dừng sản xuất gạch thủ công và chuyển sang trồng cây ăn quả”.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Minh Quân đã có sự quan tâm đầu tư phát triển văn hóa - xã hội để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 85%. Sự nghiệp giáo dục đào tạo từng bước được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, đáp ứng với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Lĩnh vực y tế cũng đã đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện trạm y tế xã đã được đầu tư khang đồng bộ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,4 %; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi ở mức 11,6%.

Đồng chí Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Minh Quân khẳng định: “Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Minh Quân đã hoàn thành 16 tiêu chí nông thôn mới, 3 tiêu chí còn lại thuộc lĩnh vực đầu tư của Nhà nước và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua đó không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà đã có tác động trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Điển hình như việc hoàn thành tiêu chí số 1 về quy hoạch và phát triển theo quy hoạch đã tạo điều kiện cho xã quy hoạch và sử dụng đất, hạ tầng thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; số hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm. Hiện Minh Quân đang tích cự huy động mọi nguồn lực đầu tư và sự đồng lòng của người dân để về đích nông thôn mới đúng thời gian”.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Minh Quân phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 11 năm 2017, đồng thời tranh thủ mọi sự đầu tư của Nhà nước, sự đóng góp tiền của công sức và trí tuệ của nhân dân để hoàn thiện và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.