Tái cơ cấu ngành nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

(02/07/2018)

CTTĐT- Với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở đổi mới tư duy, đổi mới sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất an toàn, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái, tỉnh Yên Bái đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Vai trò của HTX Nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

(02/07/2018)

CTTĐT- Qua 02 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện luật Hợp tác xã 2012, lĩnh vực hoạt động của các HTX đã có nhiều đổi mới và ngày càng có hiệu quả, nội dung hoạt động đã mở rộng từ đơn ngành sang đa ngành. Các HTX hoạt động trong khu vực nông nghiệp đã thể hiện vai trò quan trọng trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu thập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Công nhận xã Minh Tiến, Nghĩa An, Trúc Lâu đạt chuẩn nông thôn mới

(29/06/2018)

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định 890/QĐ-UBND, Quyết định 891/QĐ-UBND, Quyết định số 1066/QĐ-UBND công nhận các xã: Minh Tiến huyện Trấn Yên, Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chú trọng phát triển làng nghề nông thôn

(29/06/2018)

CTTĐT- Trong những năm gần đây, việc phát triển làng nghề có thế mạnh và có tiềm năng phát triển của địa phương đã được Tỉnh và ngành nông nghiệp chú trọng quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền tại các địa phương.

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

(14/06/2018)

CTTĐT - Theo Quyết định số 691/QĐ/Ttg ngày 5/6/2018 của Chính phủ về Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Xã được công nhận nông thôn mói kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng các tiêu chí sau:

Các cấp công đoàn Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

(05/06/2018)

CTTĐT - Trong những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xã An Phú: Nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới

(04/06/2018)

CTTĐT - An Phú là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Lục Yên, những năm qua, xã xác định phát triển sản xuất là yếu tố cốt lõi để nâng cao thu nhập cho nông dân trong thực hiện tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng vũ trang huyện Yên Bình chung tay xây dựng nông thôn mới

(04/06/2018)

CTTĐT - Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Yên Bình đã tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả một số nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(04/06/2018)

CTTĐT - Sau hơn 1 năm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 2 xã Hán Đà và Đại Minh luôn duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Mức chi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới áp dụng từ 01/01/2018

(11/05/2018)

CTTĐT - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.