Những kinh nghiệm hay trong công tác lãnh đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xã Tân Đồng

(11/05/2018)

CTTĐT - Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Đồng luôn cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xóa đói giảm nghèom, nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn.

Tân Đồng giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

(09/05/2018)

CTTĐT - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, tháng 9/2015 xã Tân Đồng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để các tiêu chí NTM thực sự hiệu quả bền vững, xã đã xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu đến năm 2020 xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới

(08/05/2018)

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.

Yên Bái phấn đấu có ít nhất 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018

(08/05/2018)

CTTĐT - Sau một thời gian thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; người dân và cộng đồng đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, quê hương mình.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 39% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(08/05/2018)

CTTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, trong đó năm 2018 phấn đấu cả nước có ít nhất 39% số xã (khoảng 3.500 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017.

Hiệu quả các mô hình nông nghiệp ở Cổ Phúc

(17/04/2018)

Hiện nay, thị trấn Cổ Phúc có tổng số 20 mô hình chăn nuôi gà với quy mô từ 1.000 đến 5.000 con. Người dân đã chuyển đổi thành công khá nhiều mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao như trồng cam Vinh, cam Đường canh, bưởi Diễn...

'Nâng cấp' Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(17/04/2018)

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cấp xã, huyện thì không có nghĩa là dừng lại, các tỉnh, thành phố trên cả nước đang bắt tay xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu để nhân rộng trong thời gian tới.

Tái cơ cấu ngành chăn nuôi: Những kết quả bước đầu

(15/04/2018)

CTTĐT - Qua 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi tỉnh Yên Bái mặc dù gặp nhiều khó khăn, song vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp; tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm ngày càng cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Yên Bái sau 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(12/04/2018)

CTTĐT - Sau 2 năm thực hiện, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 đã được triển khai sâu rộng và có những tác động hiệu quả đối với sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nông thôn Yên Bái, góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển sản xuất, từng bước hình thành các vùng sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Để hiểu rõ hơn về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, những kết quả cũng như những mục tiêu, giải pháp để thực hiện đề án trong thời gian tới, trong chương trình trao đổi trực tuyến với nhân dân, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề này.

Các cấp công đoàn Trấn Yên chung sức xây dựng Nông thôn mới

(04/04/2018)

CTTĐT - Trong những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), do đó chương trình xây dựng NTM của Trấn Yên luôn là đơn vị dẫn đầu của tỉnh.