Công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới

(27/11/2017)

CTTĐT - Ngày 25/11, huyện Yên Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Thẩm định xét công nhận xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới

(27/11/2017)

CTTĐT - Chiều 21/11, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Thẩm định xét công nhận xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới

(27/11/2017)

CTTĐT - Sáng 21/11, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Công bố xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới

(27/11/2017)

CTTĐT - Sáng 10/11, UBND huyện Văn Chấn long trọng tổ chức Lễ công bố xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới 2017.

Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

(27/11/2017)

CTTĐT - Chiều 14/11, UBND huyện Văn Yên long trọng tổ chức Lễ công bố xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Nông dân Yên Bái thi đua xây dựng nông thôn mới

(15/11/2017)

CTTĐT - Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với các tổ chức đoàn thể tỉnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 – 2020; chương trình phối hợp thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 với Hội Khuyến học tỉnh. Tham gia vận động thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như: Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí số 17 về môi trường. Vận động nông dân hiến đất, góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

Công nhận các xã Mông Sơn, Âu Lâu, Nghĩa Lợi, Yên Hợp đạt chuẩn nông thôn mới

(14/11/2017)

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định 2789/QĐ-UBND, 2790/QĐ-UBND, 2762/QĐ-UBND, 2761/QĐ-UBND công nhận xã Mông Sơn (huyện Yên Bình), xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái), xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ) và xã Yên Hợp (huyện Văn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Công nhận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

(10/11/2017)

CTTĐT - Ngày 8/11, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định về việc công nhận xã Yên Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Minh Quân nỗ lực cán đích nông thôn mới

(08/11/2017)

CTTĐT - Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, đổi mới bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân. Trong những năm qua, với sự sáng tạo, năng động trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn có sự chuyển biến rõ rệt.

Thẩm định xét công nhận xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới

(08/11/2017)

CTTĐT - Sáng 3/11, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị thẩm định, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Âu Lâu, Thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh dự và chủ trì hội nghị.