Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Các dân tộc Yên Bái

Dân tộc Dao

12/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 101.221 người Dao, sinh sống tập trung tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 51.481 nam, 49.740 nữ, tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn , Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên.

Dân tộc Khơ Mú

11/03/2020

Theo kết quả cuộc tổng điều tra dân số năm 2019, toàn tỉnh Yên Bái có 1.539 người Khơ Mú sinh sống tập trung tại 9 huyện thị xã, thành phố. Trong đó có 760 nam, 779 nữ, tập trung đông nhất ở huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Thị xã Nghĩa Lộ, Văn Yên.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h