Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

Cục Thuế tỉnh trả lời Công dân Hoàng Ngọc Linh

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi cơ quan chức năng một việc như sau: "Tôi là chủ hộ kinh doanh cung cấp hàng hóa cụ thể là rau, củ, quả cho các trường học hàng ngày. Hộ kinh doanh nhà tôi sử dụng phương pháp kê khai có đăng ký sử dụng hóa đơn quyển tại cơ quan thuế. Xin cho tôi hỏi, hàng ngày khi xuất hàng hóa bán cho nhà trường nhưng cuối tháng tôi mới xuất hóa đơn một lần để thanh toán tiền mua rau củ quả cho các nhà trường trong một tháng được không hay bắt buộc phải xuất hóa đơn theo từng ngày cho mỗi lần mua hàng? Rất mong nhận được sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền".

Trả lời:

Sau khi xem xét câu hỏi của công dân Hoàng Ngọc Linh, Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ (Thông tư số 39/2014/TT-BTC) quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…”

Tại Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dãn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tawg hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Căn cứ các quy định trên việc lập hóa đơn của hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Linh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai có đăng ký sử dụng hóa đơn quyển tại Cơ quan Thuế thì việc xuất hóa đơn khi bán hàng phải được thực hiện ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, đối với những trường hợp khách hàng hoa hàng có giá trị dưới 200.000 đồng và không lấy hóa đơn cuối mỗi ngày cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

Trên đây là câu trả lời công dân của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Cục Thuế tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân./.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h