Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời Công dân Hoàng Văn Ngọc

Câu hỏi:

Tôi tham gia nhập ngũ tháng 11/1981 và xuất ngũ ngày 17/8/1986. Sau khi xuất ngũ, tôi tiếp tục lần lượt công tác tại các đơn vị: Công ty vận tải thủy bộ Hoàng Liên Sơn, Xí nghiệp NCN chè Nghĩa Lộ, Đội chăn nuôi đại gia súc (thuộc Xí nghiệp NCN chè Nghĩa Lộ). Đến tháng 11/1990, do Đội chăn nuôi đại gia súc làm ăn thua lỗ, không đảm bảo cuộc sống cho công nhân dẫn tới giải thể, bản thân tôi mất việc làm quay về tham gia sản xuất tại địa phương (có tóm tắt chi tiết về thời gian công tác bên dưới). Trước khi thôi việc, bản thân tôi không được hưởng chế độ gì của nhà nước (có giấy xác nhận của Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ về thời gian công tác và khi nghỉ việc chưa hưởng chế độ gì tại Công ty cũng như của nhà nước). Đến năm 1995 (sau 5 năm thôi việc), tôi có nguyện vọng tiếp tục xin đi làm trở lại và được tuyển dụng vào công tác tại cơ quan Quản lý thị trường thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái theo Quyết định 272/QĐ-TC ngày 8/8/1995 của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Yên Bái cho đến nay. Tuy nhiên khi đi làm tại cơ quan Quản lý thị trường thị xã Nghĩa Lộ thì thời gian công tác và đóng bảo hiểm của tôi chỉ được tính từ năm 1995 mà không được cộng thêm thời gian công tác trước đó. Quá trình công tác tôi có đầy đủ các giấy tờ và căn cứ pháp lý liên quan. Vậy tôi xin hỏi Quý cơ quan một số nội dung sau:

1. Để không thiệt thòi khi hưởng các chế độ liên quan đến thời gian thâm niên công tác, tôi có thể làm thủ tục đề nghị được cộng thêm thời gian công tác trước đây từ năm 1981 đến năm 1990 vào để tính thời gian thâm niên công tác khi nghỉ hưu không?

2. Nếu được thì tôi cần nộp hồ sơ ở đâu và cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn!

Tóm tắt thời gian công tác: Tháng 11/1981: Tham gia nhập ngũ theo Quyết định của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn; Ngày 31/7/1986: Xuất ngũ về Công ty vận tải thủy bộ Hoàng Liên Sơn theo Quyết định 41/QĐ của Sư đoàn 316; Ngày 17/8/1989: Chuyển công tác về Xí nghiệp NCN chè Nghĩa Lộ theo Quyết định 133/TCLĐTL của Giám đốc Công ty vận tải thủy bộ Hoàng Liên Sơn; Ngày 29/8/1989: Được phân công về Đội chăn nuôi đại gia súc theo Quyết định 117/QĐ của Giám đốc Xí nghiệp CNC chè Nghĩa Lộ; Ngày 1/11/1990: Xin thôi việc do Đội chăn nuôi đại gia súc giải thể; Ngày 8/8/1995: Được tuyển dụng vào công tác tại sự nghiệp Quản lý thị trường thuộc UBND thị xã Nghĩa Lộ theo Quyết định 272/QĐ-TC của Ban tổ chức chính quyền tỉnh Yên Bái.

Trả lời:

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi, BHXH tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Căn cứ các Quy định của pháp luật về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng các chế độ BHXH cụ thể:

1. Điểm b, khoản 1, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Người có thời gian công tác gián đoạn hoặc đã nghỉ việc trước ngày 01/01/1995 thì việc xác định thời gian công tác để tính hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH .

2. Điểm c, khoản 12, mục II Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ: Những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà công nhân, viên chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là thời gian công tác liên tục mà chỉ được tính là thời gian công tác nói chung.

3. Công văn số 2570/LĐTBXH-BHXH ngày 29/7/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thời gian công tác nói chung không được tính để hưởng chế độ BHXH.

4. Khoản 1, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP: Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội trước đó với thời gian có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH.

5. Công văn số 4904/LĐTBXH-BHXH ngày 24/12/2014 về việc tính thời gian công tác hưởng BHXH: Người lao động có thời gian tham gia quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương trước ngày 15/12/1993, sau đó làm việc tại cơ quan, xí nghiệp Nhà nước rồi tự ý bỏ việc trước ngày 01/01/1995 thì thời gian công tác trước khi tự ý bỏ việc không được tính để hưởng BHXH.

6. Khoản 3, Điều 23 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP: Người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01/11/1987 đến trước ngày 01/01/1995 do doanh nghiệp, cơ quan, t chức không sắp xếp, bố trí được việc làm, chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc BHXH một lần, tính đến ngày 31/12/1994 vẫn có tên trong danh sách lao động của đơn vị thì được tính thời gian công tác trước khi nghỉ chờ việc để tính hưởng BHXH.

7. Hồ sơ để xem xét tính thời gian công tác trước năm 1995 gồm:

a) Tờ khai tham gia BHXH của người lao động.

b) Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, quyết định tiếp nhận, quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết định nâng bậc lương, chuyển xếp lương, quyết định điều động hoặc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành, giấy thôi trả lương, quyết định nghỉ việc.

c) Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31 tháng 12 năm 1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động có tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31 tháng 12 năm 1994; Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có quyết định nghỉ chờ việc thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH, trong đó đảm bảo người lao động có tên trong danh sách của đơn vị tại thời điểm có quyết định nghỉ chờ việc và chưa giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc BHXH một lần. Trường hợp đơn vị đó giải thể, thì do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận (đối với trường hợp nêu tại điểm 6 trên đây).

Việc tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 cho cán bộ, viên chức, công nhân lao động... để hưởng chế độ BHXH được điều chỉnh bởi nhiều văn bản. Do ông Hoàng Văn Ngọc không gửi kèm theo hồ sơ nên BHXH tỉnh không có cơ sở trả lời cụ thể được.

Đề nghị ông Hoàng Văn Ngọc tham khảo một số quy định cơ bản trên đây để xác định ông thuộc trường hợp nào. Nếu ông thuộc trường hợp được tính thời gian công tác để hưởng BHXH thì ông tập hợp đầy đủ hồ sơ (bản gốc) gửi BHXH tỉnh Yên Bái để được xem xét giải quyết.

Trên đây là ý kiến tham gia của BHXH tỉnh Yên Bái để Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh có căn cứ trả lời công dân.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

 

 

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h