Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163.852.416

Fax

02163.852.681 – 02163.851.881

Email

sonongnghiepptnt@yenbai.gov.vn  hoặc

vpsnongnghiepyb@gmail.com

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

http://sonongnghiep.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản và thuỷ sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Đinh Đăng Luận

Giám đốc

02163.852.422

2 Ông Nguyễn Đức Điển Phó Giám đốc 0293.892.231 
3 Ông Nguyễn Thái Bình Phó Giám đốc  
4 Ông Nguyễn Xuân Sang Phó Giám đốc  

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng sở

0216 3.857.255

2

Phòng Kế hoạch -  Tài chính

02163.851.590

3

Thanh tra sở

02163 857.254

4

Phòng Quản lý xây dựng công trình

 

 

VI – CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Chi Cục Thủy lợi

02163 852.536

2

Chi Cục Kiểm lâm

02163 852.341

3

Chi Cục Phát triển nông thôn

02163 850.811

4

Chi Cục Chăn nuôi và Thú y

02163 852.277

5

Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

02163 866.330

6

Chi Cục Thủy sản

02163 885.155

7

Trung tâm Khuyến nông

02163 852.088

8

Trung tâm Giống cây trồng , vật nuôi

 

9

Chi Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

02163.892.629

10

Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu

02163 876.134

11

Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải

02163878.278

12

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

02163852.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h