Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

 

I - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

345, đường Kim Đồng, phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.859.266

Fax

02163.890.366

Email

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

http://banqlckcn.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công  nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ – CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và các quy định của phápluật có liên; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cho nhà đầu  tư trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu mang hình Quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương  (theo quy định tại Quyết định số 183/2004/QĐ – TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và các Văn bản khác có liên quan) Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.

 

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Trịnh Huỳnh Yên

Trưởng ban

0913 251 636

2

Ông Hà Hùng Thịnh

Phó Trưởng ban

02163.893.117

3

Ông Phạm Lâm Phóng

Phó Trưởng ban

02163.893.312

4

Ông Nguyễn Văn Luận

Phó Trưởng ban

02163.890.505

5 Ông Vũ Minh Tuấn Phó Trưởng ban  

 
IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

02163 859.266

2

Phòng Quản lý đầu tư và Môi trường

02163 893.573

3

Phòng Quản lý doanh nghiệp

02163 893.574

 
V - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp

02163 893 880

 

 
 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h