Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ

Khu phố II thị trấn Mậu A

Điện thoại

0216.3834.181

Fax

0216.3835.454

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN YÊN

https://vanyen.yenbai.gov.vn/

 
II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Hà Đức Anh

Chủ tịch UBND huyện

02163 834 235

2

Ông Doãn Văn Thuỷ

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163 834 164

3

Bà Lã Thị Liền

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4

Ông Lưu Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN

02163. 834106

2

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

0216.3834.484

3

P. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0216.3834.110

4

P. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

0216.3834.210

5

P. KINH TẾ - HẠ TẦNG

0216.3834.392

6

P. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

0216.3834.137

7

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

0216.3834.396

8

P. NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

0216.3834.118

9

P. TƯ PHÁP

0216.3836.424

10

P.TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

0216.3834.202

11

P. VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

0216.3834.170

12

PHÒNG DÂN TỘC

0216.3834.231

13

PHÒNG Y TẾ

0216.3836.318

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h