Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

 

I - THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3852.816

Fax

0216.3851.303

Email

 bhxhyenbai@gmail.com

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

https://yenbai.baohiemxahoi.gov.vn/

 

II - CHỨC NĂNG

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái là cơ quan sự nghiệp Nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam, đặt tại tỉnh nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và của pháp luật;

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Phạm Công Cường

Giám đốc

 

2

Ông Hoàng Văn Thủy

Phó Giám đốc

 

3

Ông Phạm Công Cường

Phó Giám đốc

 

4 Ông Nguyễn Quang Trung  Phó Giám đốc  

 

IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

 

2

Phòng Tổ chức cán bộ

 

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

4

Phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ

 

5

Phòng Truyền thông

 

6

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

 

7

Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

 

8

Phòng Giám định BHYT

 

9

Phòng Công nghệ thông tin

 


V -  BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN, THỊ XÃ

 

STT

BHXH HUYỆN, THỊ XÃ

ĐIỆN THOẠI

1

BHXH huyện Yên Bình

 

2

BHXH huyện Lục Yên

 

3

BHXH huyện Trấn Yên

 

4

BHXH huyện Văn Yên

 

5

BHXH huyện Văn Chấn

 

6

BHXH thị xã Nghĩa Lộ

 

7

BHXH huyện Trạm Tấu

 

8

BHXH huyện Mù Cang Chải

 


 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h