Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ TƯ PHÁP

 

II - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ 27, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163 852.391

Fax

 

Email

  sotuphap@yenbai.gov.vn

Website

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

http://sotuphap.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch, quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý,t hanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, vị trí việc làm và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Huy Cường

Giám đốc

02163 868 389

2

Ông Nguyễn Hưng Tĩnh

Phó Giám đốc

 

3

Ông Nguyễn Ngọc Lâm

Phó Giám đốc

 

4

Bà Lã Thị Liền

Phó Giám đốc

 


IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

02163 857 769

2

Phòng Xây dựng, Kiểm tra văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật

02163 854 519

3

Phòng Phổ biến và Giáo dục pháp luật

02163 851 508

4

Phòng Hành chính – Tư pháp - Bổ trợ tư pháp

02163 850 113

 

V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

02163 856 699

2

Trung tâm trợ giúp pháp lý

02163 851 758

3

Phòng Công chứng số 1

02163 852 759

4

Phòng Công chứng số 2

02163 872 434


 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h