Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU  

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216.3.876.165

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẠM TẤU

https://tramtau.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Vũ Lê Chung Anh

Chủ tịch UBND

0216.3.876.161

2

Ông Nguyễn Thành Hưng

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.162

3

Ông Khang A Chua

Phó Chủ tịch UBND

0216.3.876.163

 

 

III. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Cơ quan Văn phòng cấp ủy, chính quyền

02163.876.009

02163.876.758

2

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

02163.876.126

02163.876.760

 

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

02163.876.263

02163.876.213

02163.876.012

4

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

02163.876.826

02163.876.681 

5

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

02163.876.114

6

Phòng Kế hoạch - Tài chính

02163.876.113

02163.876.180

7

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163.876.124

02163.550.004

8

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02163.876.749

02163.876.116

9

Phòng Tư pháp

02163.876.182

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

02163.876.196

11

Phòng Văn hóa - Thông tin

02163.876.034

12

Phòng Dân tộc

02163.876.757

13

Phòng Y tế

02163.876.572

14

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

02163.876.369

15

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

16

Trung tâm Y tế huyện

 

17

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 

18

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GD thường xuyên

02163.876.596

19

Ban Quản lý các dịch vụ công cộng

02163.876. 878 

20

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp

02163.876.126

02163.876.760

02163.876.126

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h