Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

 

I - THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Số 118, đường Trần Phú, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.859.268 

Fax

02163.859.260 

Email

banqlda.yenbai@gmail.com

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

http://bqldadtxd.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

 

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

 

  1. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái không được giao chỉ tiêu biên chế và không hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước.

   2. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái có chức năng: Giúp chủ đầu tư quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đồng thời làm chủ đầu tư và làm chủ đầu tư khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 3. Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Hoàng Việt Hóa

Giám đốc

 

2

Ông Kim Quyết Thắng

Phó Giám đốc

 

3

Ông Địch Ngọc Hiếu

Phó Giám đốc

 

 

IV - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Tổ chức  Hành chính

02163.859.267

2

Phòng Kế hoạch tổng hợp

02163.850.620

02163.859.265

3

Phòng Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

02163.859.624

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h