Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Số 877- Đường Yên Ninh, phường Đồng tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163 852 485  

Fax

02163 852 485  

Email

vanphong@yenbai.edu.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

http://yenbai.edu.vn

II - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ông Vương Văn Bằng

Giám đốc

   

2

Ông Đào Anh Tuấn

Phó Giám đốc 

   

3

Bà Tô Thị Ánh

Phó Giám đốc 

   

 

III – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163.852.485

2

Phòng Tổ chức cán bộ

02163. 853.565

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

02163.890.997

4

Thanh tra

02163.852.732

5

Phòng Quản lý chất lượng

02163.851.822

6

Phòng Giáo dục mầm non

02163.853.730

7

Phòng Giáo dục Trung học

02163.853.731

8

Phòng Giáo dục Tiểu học

02163.853.735

9

Phòng Giáo dục dân tộc và Công tác học sinh sinh viên

02163. 853.732

10

Công đoàn ngành

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h