Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ Y TẾ

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Số 656 - Đường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163 852 479

Fax

02163 860 410

Email

soyte@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ

http://soyte.yenbai.gov.vn/

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Thạc sỹ, BS Lê Thị Hồng Vân

Giám đốc

02163.851.504

lehongvan103@gmail.com

2

DS CKII  Vũ Trọng Thưởng

Phó Giám đốc

02163.852.051

thuongvu@gmail.com

3

TS, BS Nguyễn Song Hào

Phó Giám đốc

02163.851.504

nguyensonghao@yenbai.gov.vn

4

Thạc sỹ, BSCKII Nguyễn Trung Hiếu

Phó Giám đốc

 

 

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163.860.447

2

Phòng Tổ chức cán bộ

02163.851.241

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

02163.816.029

4

Phòng Nghiệp vụ Y

02163.812.146

5

Phòng Nghiệp vụ Dược

02163.866.237

6

Thanh tra

02163.865.305

7 Công đoàn ngành 02163.860.948

 

V – ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐƠN VỊ TUYẾN TỈNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Trần Lan Anh

Giám đốc

0915.140.788

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGHĨA LỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Phan Thanh Tôn

Giám đốc

0912.837.138 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 BSCKI Mai Long Sơn

Giám đốc

0912.332.067 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Nguyễn Văn Hùng

Giám đốc

02163.852.243

BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ths, Bs Đào Thanh Quyết

Giám đốc

0915.587.875 

                               CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Lê Quang Lộc

Giám đốc

0913.527.963

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Lương Quốc Dũng

Giám đốc

0914.998.868

BỆNH VIỆN PHỔI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Bạch Xuân Thủy

 Giám đốc 

0913.969.308 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Lại Mạnh Hùng

Giám đốc

0945.465.062 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC - MỸ PHẨM – THỰC PHẨM

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

DSCKI  Phạm Thị Hồng

Giám đốc

0979.798.143

BỆNH VIỆN SẢN - NHI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Nguyễn Văn Quang

Giám đốc

0912.461.179 

TRUNG TÂM PHÁP Y

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI  Mã Trung Hải

Giám đốc

0989.126.069

TRUNG TÂM Y TẾ CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ/THỊ XÃ

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

 Trần Quang Mạnh

Giám đốc

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Cao Ngọc Thắng

Giám đốc

0912.565.009

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẤN YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Vũ Thị Châu Loan

Giám đốc

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN BÌNH

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Lều Thị Thanh Nga

Giám đốc

0985.434.475 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LỤC YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Trần Trung Thành

Giám đốc

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN CHẤN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Nguyễn Đình Liên

Giám đốc

0912.510.079

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÙ CANG CHẢI

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Đỗ Lâm Phúc

Giám đốc

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẠM TẤU

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKI Đinh Thị Minh Luyện

Giám đốc

0943.045.468 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

BSCKII Nguyễn Văn Khương 

Giám đốc

0915.097.177

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h