Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI

 

  I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.852.387

Email

ubnd.tp@yenbai.gov.vn 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn/

 

  II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Ngọc Trúc       

Chủ tịch UBND thành phố

0216.3.862.763

2

Ông Phùng Tiến Thanh

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

3 Ông Trần Việt Dũng Phó Chủ tịch UBND thành phố  

 

  III. CÁC PHÒNG, BAN

 

STT

CÁC PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Cơ quan Văn phòng cấp ủy, chính quyền

 

02163.852.678;

0216.3.852.387

 

 

ubnd.tp@yenbai.gov.vn

2

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

0216.3.851.112

thanhtra.tp@yenbai.gov.vn

3

Phòng Giáo dục và Đào tạo

0216.3.866.852

phonggiaoduc.ubnd@yenbai.gov.vn

4

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

0216.3.852.031

laodongtbxh.tp@yenbai.gov.vn;

5

Phòng Kinh tế

0216.3.853.002

phongkinhte.tp@yenbai.gov.vn.

6

Phòng Kế hoạch - Tài chính

0216.3.862.241

taichinhkehoach.tp@yenbai.gov.vn

7

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

0216.3.863.321

phongnoivu.tp@yenbai.gov.vn

8

Phòng Quản lý đô thị

0216.3.852.596

quanlydothi.tp@yenbai.gov.vn

9

Phòng Tư pháp

0216.3.863.023

phongtuphap.tp@yenbai.gov.vn

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

0216.3.864.255

tainguyenmt.tp@yenbai.gov.vn;

11

Phòng Văn hóa - Thông tin

0216.3.813.749

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h