Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

I- THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163 852 851

Fax

 

Email

  sotainguyenmoitruong@yenbai.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

http://tnmt.yenbai.gov.vn/

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường; các dịch vụ công về tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Hồ Đức Hợp

Giám đốc

 

2

Ông Hà Mạnh Cường

Phó Giám đốc

02163 892 349

3

Ông Lê Công Tiến

Phó Giám đốc

 

4 Bà Trịnh Thị Thu Huyền Phó Giám đốc  

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163 851 610

02163 851 094

2

Thanh tra

02163 851 568

3

Phòng Khoáng sản

02163 857 053

4

Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu

02163 857 072

 

V. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

STT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐIỆN THOẠI

1

Chi Cục quản lý đất đai

 

2

Chi Cục bảo vệ môi trường

02163.852.292

3

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

 

4

Văn phòng đăng ký đất đai

 

5

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường

0216.3850.002

0216.3850.003

6

Ban Quản lý dự án

02163 851 094

0216 3851 057

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h