Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

SỞ TÀI CHÍNH

 

I - THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ liên hệ

Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

02163 852 442  

Fax

02163 851 950

Email

stcyenbai@mof.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH

http://sotaichinh.yenbai.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx

II -  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 2. Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

III - THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

Giám đốc

 

2

Ông Nguyễn Thành Vinh  

Phó Giám đốc

02163.851.447

3

Ông Lã Tiến Ngọc

Phó Giám đốc

 

4

Ông Chu Hoàng Sơn

Phó Giám đốc

 

 

 

IV – CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng  

02163.851.307

2

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

02163.851.138

3

Phòng Kế hoạch và QL Ngân sách

02163.852.573

4

Phòng Tài chính Doanh nghiệp

02163.851.507

5

Phòng Quản lý giá và TS công

02163.853.911

02163.853.209

6

Phòng Đầu tư

02163.851.321

7

Phòng Thanh tra

02163.851.462

 

 

 

 

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h