Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú thành phố Yên Bái

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Xếp hạng

Số điện thoại

Người quản lý

1.

KS. Hồng Nhung I

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Một  sao

02163850352

0912074008

Công ty TNHH du lịch Thương mại Hồng Nhung

GĐ: Lê Văn Phúc

2.

KS. Hồng Nhung II

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Ba sao

02163850352

Công ty TNHH du lịch Thương mại Hồng Nhung

GĐ: Lê Văn Phúc

Liên lạc: Trần Thị Lan

0919.956.172

3.

Nhà khách Hào Gia

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

02163854970

02163890843

Đinh  Xuân Trường

0912.232.025

4.

Nhà khách Đồng Tâm

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

02163852966

Vũ Đức Thịnh

0913.359.370

5.

Nhà nghỉ Thung Lũng Xanh

Phư­ờng Đồng Tâm – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163857359

Hà Phương Thuỳ

0913.513.414

6.

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Thủy Tiên

Phường Đồng Tâm - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

   

7.

Nhà nghỉ  Hoa Lâm

Ph­ường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163854332

Đỗ Thị Phương

8.

Nhà nghỉ  Bích Ngọc

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

02916.855.343

Nguyễn Thị Bình

9.

Nhà khách Thanh Niên

Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.856.013

Hoàng Xuân Tuyên

0912.5.9.696

10.

Khách sạn Xổ Số

Phường Minh Tân - TP Yên Bái

Hai sao

0293.852.544

Công ty TNHH NN một thành viên Xổ Số Kiến thiết Yên Bái

11.

Nhà nghỉ Long An

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.851.335

Nguyễn Văn Long

0914.954.609

12.

Khách sạn  Ru By

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Một sao

0293.851.235

Ông Vân

13.

Nhà nghỉ  Hạ Long

Phường Minh Tân  - TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.851.147

Trần Trọng Lương

0912.074.124

14.

KS. Phương Thuý II

Tổ 54

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Hai sao

0293.893.447

Nguyễn Thị Hồng Thúy

0977.791.557

15.

Nhà nghỉ  Hoàng Nam

Tổ 26. Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

 

0293.853.025

0915.123.169

GĐ: Nguyễn Thị Dung

GĐ: Nguyễn Thị Cường

16.

Khách sạn Linh Giang

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Một sao

0293.853.668

0912.756.783

GĐ: Nguyễn Thị Thái

17.

Nhà nghỉ Cỏ May

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Nhà ở CPCKDLT

0293.853.758

Lưu Xuân Hùng

0913.053.562

18.

Khách sạn Suối Mơ

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Một sao

0293.854.254

Đỗ Thị Bình

0912.362.158

19.

CSLT   Phú Hưng

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.893.568

Nam: 0975.423.214

20.

Nhà nghỉ Thu Hiền

Phường Minh Tân – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.850.222

Hưng

21.

Nhà nghỉ  Thái Hà

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.862.972

Công ty TNHH Thái Hà

GĐ: ông Hoàng Hà

22.

Khách sạn Hữu Nghị

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Hai sao

0293.813.996

0293.862.535

0944.612.589

 

Công ty Cổ phần du lịch Yên Bái

GDDH: Tạ Tiến Duẩn

0987.611.556

GĐ: Đỗ Như Hảo

0915.836.556

23.

Nhà nghỉ Thu Hư­ơng

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.862.140

Nguyễn Ngọc Ninh

0913.251.283

24.

Nhà nghỉ  Hoa Ban đỏ

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Chưa thẩm định

   

25.

Nhà nghỉ Thể thao

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

01915515998

Lương Quang Huân

26.

Nhà khách Trư­ờng Sơn

Phường        Nguyễn Thái Học –

TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.816.437

Nguyễn Thị Lý

27.

Nhà nghỉ Hoàng Liên

Tổ 29B – phường Nguyễn Thái Học

Chưa thẩm định

0293.866.623

Hoàng Liên Sơn

28.

Nhà nghỉ Thành Vũ

Tổ 5 phường Nguyễn Thái Học

Chưa thẩm định

0296.288.277

Đào Thị Thanh

29.

Nhà nghỉ Quỳnh Chi

Tổ 41 – phường Nguyễn Thái Học

Chưa Thẩm định

0933.403.367

Lương Thị Quyền

30.

NN Quỳnh Trang I

Phường       Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

   

31.

Nhà nghỉ Thiên Hư­ơng

Phường        Nguyễn Thái Học – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.862.383

Trần Thị Lộc

32.

Nhà nghỉ Trúc Mai

Phường Nguyễn Thái Học –

TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.867.149

Bùi Thanh Minh

0977.302.287

33.

Nhà nghỉ  Hoa Lư

Xã Nam Cường – TP  Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.860.186

Nguyễn Thị Kim Lư

34.

Nhà nghỉ Phương Nam

Thôn Văn phú – xã Văn Phú – TP YB

Chưa thẩm định

0984.361.837

Hoàng Tùng Nam

35.

Nhà nghỉ Hoa Cau

Xã Văn Phú  - TP Yên Bái

Nhà ở CPCKDLT

0293.858.038

GĐ: Nguyễn Đức Thái

36.

Nhà nghỉ  Hoàng Giang

Thôn 2 – xã Văn Phú – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0293.851.383

Nguyễn Phụ Giang

0912.770.047

37.

KS. Hương Giang

Phường Hợp Minh

– TP Yên Bái

Một sao

0293.714.215

GĐ: Lê Thị Thu Uyên

0912.744.235

0912.779.201

38.

KS. Phương thúy I

Tổ  9 – phường Hợp Minh – TP Yên Bái

Hai sao

0293.712.447

0913.251.560

0965.509.009

GĐ: Nguyễn Tiến Hoàng

Nguyễn Thị Mai

0973.785.999

39.

NN. Quỳnh Trang II

Phường Hợp Minh – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

0293.867.149

Nguyễn Thị Dung

0912.965.717

40.

Nhà nghỉ Minh Quảng

Tổ 9 – phường  Hợp Minh

Nhà ở CPCKDLT

 

Nguyễn Hữu Quảng

41.

Khách Sạn Hồng Kông

Phường Yên Thịnh – TP Yên Bái

Một sao

0293.855.950

0982.091.436

Hà Tiến Thuận

42.

KS. Phương Thúy IV

Tổ 38-Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái

Một sao

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy

43.

KS Như Nguyệt

Tổ 23-Phường Yên Ninh- TP Yên Bái

Một sao

0293.555.668

Trần Thị Nguyệt

44.

Khách sạn Khánh Hà

Phường Yên Ninh – TP Yên Bái

Một sao

0293.867.393

0916.485.333

 

GĐ: Đỗ Thị Bắc

45.

Nhà nghỉ Phương Thúy

Tổ 26 -         Phường Yên Ninh – TP Yên Bái

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

 

Chủ CS: NTH Thúy

46.

KS. Phương Thuý III

Tổ 30

Phường Yên Ninh – TP Yên Bái

Hai sao

0293.892.447

Nguyễn Thị Thu Thủy

47.

Nhà có phòng cho khách du lịch thuê Quỳnh Chi

Tổ 41 – phường Yên Ninh

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

   

48.

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Tổ 43 – phường Yên Ninh

Chưa thẩm định

 

Nguyễn Thị Anh

49.

Nhà nghỉ Điều Dưỡng

Phường Nguyễn Phúc – TP Yên Bái

Chưa thẩm định

0293.862.106

Trần Đức Long

0915.331.610

50.

Nhà nghỉ Hương Giang

Thôn Thanh Niên – Xã Minh Bảo

Chưa thẩm định

0985.432.763

0988.828.2

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h