Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú huyện Văn Yên

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Xếp hạng

Số điện thoại

Người quản lý

1.

Nhà nghỉ Văn Thắng

Xã  Đông Cuông  - Huyện Văn Yên

Đạt tiêu chuẩn KDLTDL

02163.831.142

01674.789.645

Đặng Văn Thắng

2.

Nhà nghỉ Hoàng Anh

Thôn Đồng Bưởi – TT Mậu A

Nhà ở CPCKDLT

0975.836.366

Nguyễn Thị Thái

3.

Nhà nghỉ  Hoàng Lâm

Khu phố 2 – TT Mậu A

Nhà ở CPCKDLT

 

Đỗ Thị Thanh

4.

KS. Thiên Hương

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Một sao

02163.836.885

0913.525.758

C ty C phần Việt Trinh

GĐ: Nguyễn Bá Thể

5.

Nhà nghỉ Thùy Hương

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Nhà ở CPCKDLT

02163.835.946

Đinh Thuý Hương

0975.836.366

6.

Nhà nghỉ Quế  Hương

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Nhà ở CPCKDLT

02163.834.413

Lê Thị Hương

7.

Nhà nghỉ Xanh

Thị trấn  Mậu A – Huyện Văn Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

0945.048.289

Mã Thị Thúy

8.

Nghà nghỉ Tuấn Tú

Thông Bến Đền – xã Đông Cuông

Chưa thẩm định

0979.138.654

Lê Thị Hương

9.

Nhà nghỉ Minh Nam

Thôn 3 xã Minh Quang

Chưa thẩm định

01646.249.081

Hồ Thị Nam

10.

Nhà nghỉ Mai Lan

Thông Cầu Khai – xã Mậu Đông

Chưa thẩm định

02163.832.588

Lù Thị Lan

11.

Nhà nghỉ Ngọc Hà

Trái Hút – xã An Binh

Chưa thẩm định

0976.651.189

Lê Thị Hà

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h