Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú huyện Lục Yên

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Xếp hạng

Số điện thoại

Người quản lý

1.

KS.  ánh Nguyệt

Thị trấnYên Thế – Huyện Lục Yên

Một sao

02163.845.588

0912.967.799

GĐ: Vi Văn Thống

0986.194.199

2.

NN. Hư­ơng Giang

Thị trấn  Yên Thế – Huyện Lục Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.845.596

GĐ: Phạm Thị Tuyết

0915.519.949

3.

Nhà nghỉ  Tuấn Hiệp

Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.846.987

GĐ: Đào Xuân Nam

4.

Nhà nghỉ Thanh Bình

Thị trấn Yên Thế – Huyện Lục Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.845.243

Nguyễn Thanh Bình

0984.871.027

5.

Khách sạn  Hồng Ngọc


Thị trấn  Yên Thế – Huyện Lục Yên

Một sao

02163.845.176

Nguyễn Thị Hằng

6.

Nhà nghỉ  Lan Phương

Thị trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.845.450

Nguyễn Thị Lan

0985.506.340

7.

Nhà nghỉ Việt

Thị trấn Yên Thế – Huyện Lục Yên

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.845.394

Nguyễn Thị Nghị

8.

Nhà nghỉ Nhậm Nhung

Thị trấn Yên Thế

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.845.394

0976.779.010

Nguyễn Văn Nhậm

9.

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Tổ 11 Thị trấn Yên Thế

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

02163.846.843

Phạm Thị Thúy

10.

Khách sạn Nắng vàng

Tổ 6 – TT Yên Thế

Một sao

 

Ông Bình

11.

Nhà nghỉ An Khánh

Thôn 8 xã Khánh Hòa

Chưa thẩm định

02163.842.214

Trần Văn Ngọc

12.

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê Hồng Sơn

Thôn 2 xã Tân Lĩnh

Đạt tiêu chuẩn CSLTDL

01686.095.727

Nguyễn Văn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h