Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng tại huyện Văn Chấn

STT

Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Nhọt

Bản Hốc – Sơn Thịnh

01654.415.903

2

Vi Quang Thuật

Bản Hốc – Sơn Thịnh

01676.383.572

3

Sa Văn Hướng

Bản Hốc – Sơn Thịnh

0973.331.271

4

Đinh Văn Băc

Bản Hốc – Sơn Thịnh

01686.740.422

5

Đinh Văn Thoan

Ao Luông 1 – Sơn A

 

6

Đinh Văn Thiếng

Ao Luông 1 – Sơn A

 

7

Đinh Văn Thuấn

Ao Luông 1 – Sơn A

 

8

Hà Văn Điến

Ao Luông 1 – Sơn A

 

9

Nguyễn Đức Đoàn

Ao Luông 1 – Sơn A

 

10

Lò Văn Thao

Ao Luông 1 – Sơn A

 

11

Nguyễn Văn Hưởng

Ao Luông 1 – Sơn A

 

12

Đinh Văn Quý

Gốc Bục – Sơn A

 

13

Đinh Văn Minh

Gốc Bục – Sơn A

 

14

Đinh Văn Khỏe

Gốc Bục – Sơn A

 

15

Đinh Văn Chung

Gốc Bục – Sơn A

 

16

Hoàng Thế Cảnh

Cò Cọi II – Sơn A

 

17

Hoàng Quốc Hội

Cò Cọi II – Sơn A

 

18

Hà Văn Khoa

Cò Cọi II – Sơn A

 

19

Sầm Văn Tiến

Bản Cóc – Sơn A

 

20

Chu Thị Kiên

Bản Cóc – Sơn A

 

21

Sa Văn Phái

Bản Cóc – Sơn A

 

22

Vàng Sáy Sùng

Giàng A - Suối Giàng

0913.894.257

23

Nguyễn Thế Tuân

Giàng B – Suối Giàng

01694.835.208

24

Sùng A Hềnh

Pang Cáng - Suối Giàng

 

25

Trần Văn Tú

Giàng B – Suối Giàng

 

26

Lê Quang Tùng

Giàng B – Suối Giàng

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h