Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng tại huyện Yên Bình

Stt

Tên chủ hộ

Địa Điểm

Điện thoại

1

Tướng Văn Bội

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

vulinhholiday@gmail.com

Điện thoại:0982.835.295

2

Tướng Văn Thương

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

 

3

Tướng Văn Baa

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

 

4

Tướng Văn Tâm

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

 

5

Đặng Văn Dương

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

 

6

Đặng văn Quyết

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

 

7

Lý Văn Sỹ

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

 

8

Tướng Văn Thành

Thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh

Điện thoại: 0982.853.295

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h