Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các hộ làm du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Điện thoại

1

Homestay Loan Khang

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.889.0853

2

Homestay Phượng Luật

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

097.821.4672

3

Homestay Tông Pọng

Tổ Tông Co 2, phường Tân An

01683.148.945

4

Homestay Hồng Chung

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0169.906.1335

5

Homestay Yến Bình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

098.847.5350

6

Hoàng Văn Tính

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0125.203.9200

7

Trần Thị Thái

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

0165.738.7941

8

Homestay Ngọc Chiêm

Bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi

098.487.4981

9

Hoàng Văn Tính

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

0125.203.9200

10

Lò Văn Trình

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

097.333.2748

11

Lò Văn Vượng

Bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi

097.531.6772

12

Đinh Thị Nhình

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0169.453.8610

13

Hà Thị Chinh

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0164.524.2696

14

Chu Thị Dương

Bản Đêu 2, xã Nghĩa An

0167.952.7872

15

Chu Văn Dậu

Bản Đêu 3, xã Nghĩa An

0166.721.2836

16

Chị Dược

Nhà Sàn xã Nghĩa An

0968.999.127

17

Hoàng Đức Mạnh

Tổ Cang Nà, phường Trung Tâm

0982333092

18

Em Huệ

Nhà sàn bảo tồn phường Tân An

0167 7962586

19

Homestay Thúy Nga

Ao Sen 3, phường Tân An

0981.171.288

20

Homestay Pơ Mu

Phường Pú Trạng

0916.892.893

21

  Homestay Chinh Bi

Ao Luông 2, xã Sơn A, huyện Văn Chấn

0966678384

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h