Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú huyện Mù Cang Chải

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Điện thoại

1

Nhà nghỉ Khau Phạ

Nằm trên đèo Khau Phạ, cách Tú Lệ khoảng 7km theo hướng về Mù Cang Chải

02163560929

0942931845

0947120866

2

Nhà nghỉ Suối Mơ

TT Mù Căng Chải - huyện Mù Căng Chải

02163878643

3

Nhà nghỉ Sơn Ca

TT Mù Căng Chải - huyện Mù Căng Chải

02163878185

0988 981675

4

Nhà nghỉ Mai

Cách trung tâm Thị trấn 500m về hướng đi Yên Bái

0919487496

0984 238234

5

Nhà nghỉ Moon

TT Mù Căng Chải - huyện Mù Căng Chải

0165 6782888

0912 058899

6

Nhà nghỉ  Hương Giang

TT Mù Căng Chải - huyện Mù Căng Chải

02163878486

7

Nhà nghỉ Hồng Minh

Ngã Ba Kim – Mù Cang Chải, Yên Bái

02163878929  01232554859

8

Nhà nghỉ ngủ

Tổ 3 Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0984 320478

9

Nhà nghỉ Bưu Điện

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

02163560345

10

Nhà nghỉ Cộng Đồng

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0986764490

11

Nhà nghỉ Hải Nguyễn

Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

01666968470

12

Nhà nghỉ Quang Minh

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0912501627

13

Nhà nghỉ Cộng Đồng Thanh Chung

Tổ 3 Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

01659675037

14

Khách sạn Duy Vũ

Tổ 7 Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0948233323

15

Nhà nghỉ Trung Kiên

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

02163878204 - 0972 953145

16

Nhà nghỉ Cộng Đồng Long Hiên

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0948934667

17

Nhà nghỉ Lương Hưng

Bản Thái, Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0964716235

18

Nhà nghỉ Cộng Đồng Chỉnh Xuyến

Tổ 1 thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0964988326

19

Nhà nghỉ Khánh Linh

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0987661755

20

Nhà nghỉ  Cộng Đồng Bình Đông

Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái

0987661755

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h