Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các hộ gia đình làm du lịch cộng đồng huyện Mù Cang Chải

STT

Tên chủ hộ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Giàng A Dình

Bản tà gênh xã Lao Chải

0914.193.653

2

Nguyễn Thị Hương

Bản Dì Thàng xã Chế Cu Nha

0945.467.034

3

Nông Văn Phích

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01695.331.574

4

Đặng Văn Thức

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01694.009.354

5

Lò văn Sáu

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01245.336.977

6

Vàng Văn Hải

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01654.354.806

7

Lò Văn Nhượng

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01699.529.540

8

Lò Văn Hà

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01676.069.235

9

Nông Văn Êm

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01667.765.445

10

Lương văn Bản

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01644.443.620

11

Lương Văn Hòa

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

0915.512.581

12

Lường Văn Lanh

Tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải

01667.020.358

13

Tòng Văn Dơn

Tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải

01682.886.493

14

Nguyễn Duy Đoạt

Ngã Ba Kim xã Púng Luông

0982.571.968

15

Lê Văn Dũng

Ngã Ba Kim xã Púng Luông

0942.113.064

16

Sùng Thị Sua

Bản Dế Su Phình A xã Dế Su Phình

02163.878.589

17

Mùa Thị Dở

Bản Dào Xa xã Kim Nọi

01694.614.404

18

Lương Văn Chí

Bản Lìm Thái xã Cao Phạ

01687.456.582

19

Lò Thị Nguyệt

Tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải

01669.803.549

20

Lò Thị Chơn

Tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải

01275.600.921 (Sanh)

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h