Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú tại thị trấn Mậu A huyện Văn Yên

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Xếp hạng

Điện thoại

Họ và Tên

Doanh nghiệp

Chủ sở hữu

1

Nhà nghỉ Hoàng Lâm

Khu phố 2

Thị trấn Mậu A

Nhà Nghỉ đạt tiêu chuẩn

0984420919

Đỗ Thị Thanh

2

Nhà Nghỉ Xanh

Khu phố 2

Thị trấn Mậu A

Nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn

0945048289

02163834289

Mã Thị Thúy

3

Khách sạn Thiên hương

Khu phố 2

Thị trấn Mậu A

Đạt tiêu chuẩn 1 sao

0912109476

Nguyễn Bá Quynh

4

Nhà nghỉ Thùy Hương

Thôn Hồng Phong

Thị trấn Mậu A

Nhà Nghỉ đạt tiêu chuẩn

0975836366

Đinh Thị Hương

5

Nhà nghỉ Quế Hương

Khu phố 1

Thị trấn Mậu A

Nhà Nghỉ đạt tiêu chuẩn

0979138654

Lê Thị Hương

6

Nhà nghỉ Hoàng Anh

Thôn Đồng Bưởi

Thị trấn Mậu A

Nhà Nghỉ đạt tiêu chuẩn

01639547278

01277078666

Nguyễn Thị Thái

7

Nhà nghỉ MaiTrang

Khu phố 2

Thị trấn Mậu A

 

0983297208

Nguyễn Nga Hương

8

Nhà nghỉ Minh Bảo

Khu phố 5

Thị trấn Mậu A

 

02163834346

Lê Minh Quang

9

Nhà nghỉ Hồng Phong

Thôn Hồng Phong

Thị trấn Mậu A

 

01672747468

Phạm Tiến Quân

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h