Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú huyện Trạm Tấu

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Xếp hạng

Số điện thoại

Người quản lý

1.

Nhà khách Trạm Tấu

Khu 3, TT Trạm Tấu

Chưa thẩm định

0293876445

HTX Thương Mại & dịch vụ Trạm Tấu

2.

Nhà nghỉ Hằng Sâm

Khu 3, TT Trạm Tấu

Chưa thẩm định

0293876007

Hoàng Thu Hằng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h