Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khách sạn

Các cơ sở lưu trú huyện Trấn Yên

STT

Tên cơ sở lưu trú

Địa chỉ

Xếp hạng

Số điện thoại

Người quản lý

1.

Nhà ở CPCKDLT - 278

Khu 8, TT Cổ Phúc

Nhà có phòng CKDLT

0293827278

Phạm Xuân Hào

2.

Nhà ở CPCKDLT  Hải Yến

Thôn 4, xã Hưng Khánh

Nhà có phòng CKDLT

 

Vũ Đức Lập

3.

Nhà ở CPCKDLT  Hồng Nhung

Thôn 4, xã Hưng Khánh

Nhà có phòng CKDLT

0979903329

Bùi Thanh Hà

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h