Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhà hàng

Các dịch vụ ăn uống tại huyện Mù Cang Chải

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Nhà hàng Tuấn Thắng Cố

Tổ 7, thị trấn Mù Cang Chải

 

2

Vũ Văn Hiêp

Tổ 6, Thị trấn Mù Cang Chải

0986764490

3

Tạ Văn Thắng

Tổ 6, Thị trấn Mù Cang Chải

0985818984

4

Hoàng Công Luận

Tổ 6, Thị trấn Mù Cang Chải

01697871886

5

Nhà hàng Hòa Thơ

Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải

0949970341

6

Tô Thanh Dương

Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải

0973663892

7

Nguyễn Thị Tho

Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải

01686497103

8

Nhà hàng Hằng béo

Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải

0944904047

9

Nhà hàng Thắng Dung

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải

0942427663

10

Nhà hàng Hương Ly

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải

0917908578

11

Nhà hàng Mạnh Thơm

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải

0972003166

12

Nhà hàng Tuấn Thúy

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải

0965116222

13

Nhà hàng Quyền Hường

Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải

0986846699

14

Nguyễn Doanh Tuân

Tổ 8, Thị trấn Mù Cang Chải

0987019029

15

Nguyễn Thị Hương

Bản Dề Thàng xã Chế Cu Nha

 

16

Nguyễn Đức Bôn

Bản Dề Thàng xã Chế Cu Nha

 

17

Hoàng Văn Vụ

Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn

0963409336

18

Hảng Sáy Chông

Bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn

01239238277

19

Nhà hàng Đoạt Anh

Thị Tứ Ngã Ba Kim

0982571968

20

Vũ Thị Phương

Thị Tứ Ngã Ba Kim

0985578012

II

Điểm du lịch cộng đồng

 

 

21

GĐ Lương Văn Sanh

Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

01275600921

22

GĐ Lương Văn Hòa

Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

0915512581

23

GĐ Lương Văn Tư

Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

01273772213

24

GĐ Lương Văn Thim

Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

01683691043

25

GĐ Tòng Văn Dơn

Tổ 10, thị trấn Mù Cang Chải

01682886497

26

GĐ Lương Văn Pản

Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

01639908404

27

GĐ Tòng Văn Ngoan

Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

01694711304

28

GĐ Nông Văn Êm

Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

01667765445

29

GĐ Lương Thị Cam

Tổ 9, thị trấn Mù Cang Chải

01662398676

30

GĐ Nguyễn Xuân Đại

Tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải

0919440696

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h