Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhà hàng

Các dịch vụ ăn uống tại thị xã Nghĩa Lộ

STT

TÊN NHÀ HÀNG, DỊCH VỤ ĂN UỐNG

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Nhà Hàng Mường Lò

Phường Tân An

0974573999

2

Nhà Hàng Cơm Mường Lò

Phường Tân An

0978999585

3

Nhà Hàng Hải Béo

Phường Tân An

0983215246

4

Nhà Hàng Ban Trắng

Phường Trung Tâm

0962312182

5

Nhà Hàng Hương Cau

Phường Trung Tâm

0912525544

6

Nhà Hàng Nghĩa Lộ

Phường Trung Tâm

0916892893

7

Nhà Hàng Giang Bính

Phường Pú Trạng

0979899748

8

Nhà Hàng 123 Cơm niêu

Phường Pú Trạng

0972536755

9

Nhà Hàng Pơ Mu

Phường Pú Trạng

0916892893

10

Nhà Hàng Bảo Trâm

Phường Pú Trạng

0983615280

11

Dịch vụ ăn uống Nhà Chị Loan

Xã Nghĩa Lợi

01665300909

12

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Bình

Xã Nghĩa Lợi

0988475350

13

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Tính

Xã Nghĩa Lợi

01252039200

14

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Vượng

Xã Nghĩa Lợi

0975316772

15

Dịch vụ ăn uống Nhà Anh Hóa

Xã Nghĩa Lợi

01692580386

16

Dịch vụ ăn uống Nhà Chị Phượng

Xã Nghĩa An

0987214672

17

Dịch vụ ăn uống Nhà Chị Chinh

Xã Nghĩa An

01645242969

18

Dịch vụ ăn uống Nhà Trung Thành

Phường Cầu Thia

0962492888

19

Dịch vụ ăn uống nhà Bà Mộc - Dương

Xã Nghĩa An

0986498815

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h