Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhà hàng

Các dịch vụ ăn uống tại huyện Văn Chấn

Stt

Tên quán

Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nhà hàng Thắng Hà

Hồng sơn – Sơn Thịnh

0915512435

 

2

Nhà hàng Toản Lan

Khu Phố cửa nhì – Sơn Thịnh

01654780595

 

3

Nhà hàng Thắng Hoa

Khu phố  – Sơn Thịnh

02166296295

 

4

Nhà hàng Vinh Thu

Khu phố  – Sơn Thịnh

0982.684.654

 

5

Nhà hàng Tuyến Cơ

Khu phố  – Sơn Thịnh

01226.008.267

 

6

Gia đình Hướng Kim

Bản Hốc – Sơn Thịnh

0979.331.271

 

7

Gia đình Hoa Dự

Bản Lào Thanh Lương

01643284771

Phục vụ ẩm thực, văn nghệ

8

Gia đình Hà Quỳnh

Đồng Lơi – Thanh Lương

01643284771

9

Gia đình Hậu Vinh

Pang Cáng – Suối Giàng

0973808457

 

10

Gia đình Nguyễn Thị Lợi

Thôn Pom Ban xã Tú Lệ

01638408889

 

11

Quán ăn ( nhà nghỉ Suối Tiên)

Bản Nước Nóng xã Tú Lệ

0974.357.912 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h