Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nhà hàng

Các dịch vụ ăn uống tại huyện Trạm Tấu

STT

HỌ VÀ TÊN

SẢN PHẨM

PHỤC VỤ

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Đỗ Việt Cường

Bún, phở, cơm bình dân

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu

01663.037.624

2

Hà Khánh Duy

Bún, phở, cơm bình dân

Khu 4, Thị trấn Trạm Tấu (Đường mới 06)

0942.253.885

3

Lại Quốc Tuấn

Cơm bình dân

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu

0904.750.811

4

Nguyễn Ngọc Toàn

Bún phở

Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu

0976.130.296

5

Vũ Văn Xoang

Bún phở, cơm bình dân

Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu

01684.396.168

6

Nguyễn Thị Mai

Cơm bình dân

Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu

01663.886.668

7

Chu Văn Tấn

Bún phở

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu

0971.396.007

8

Triệu Thị Hảo

Bún phở

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu

01648.328.846

9

Hoàng Ngọc Sơn

Bún phở

Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu

01652.310.613

10

Trần Thị Hoa

Bún phở

Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu

01669.586.326

11

Nguyễn Thị Hà

Lẩu

Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu

0967.562.268

12

Nguyễn Thị Duyên

Cơm, phở

Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu

0977.445.292

13

Trần Bình Trọng

Gà suất

Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu

0982.811.358

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h