Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

CỤM CÔNG NGHIỆP BẮC VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI

Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên tỉnh Yên Bái được phê duyệt chuyển đổi từ Khu công nghiệp Bắc Văn Yên thành Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên tại Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Yên Bái.

1. Địa điểm: Thôn Cầu Khai, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với quy mô diện tích 72ha.

2. Vị trí:

      + Phía Bắc giáp đường tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang (Đi Lào Cai);

      + Phía Nam giáp sông Hồng;

      + Phía Đông giáp khu dân cư và đất nông nghiệp;

      + Phía Tây giáp khu dân cư và đất nông nghiệp.

3. Tính chất Cụm công nghiệp

Là khu vực trồng quế, sắn, chè với sản lượng lớn trong tỉnh nên trong khu công nghiệp tập trung các ngành nghề chính là:

Chế biến Nông, Lâm sản:

      - Chế biến các sản phẩm từ Quế;

      - Chế biến các sản phẩm từ Sắn;

      - Sản xuất chế biến gỗ, cồn công nghiệp;

      - Chế biến sản phẩm từ Chè.

 Chế biến khoáng sản:

Hiện nay trong Cụm công nghiệp đã có 04 dự án đầu tư gồm:

     1. Nhà máy Giấy đế Văn Yên thuộc Công ty CP Yên Sơn với diện tích: 02 ha;

     2. Nhà máy chế biến tinh bột sắn số I thuộc công ty CP Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái với diện tích: 5 ha.

     3. Nhà máy chế biến tinh dầu Quế và sản xuất chế biến ván nhân tạo từ gỗ rừng trồng thuộc Công ty TNHH thương mại sản xuất - Xuất nhập khẩu Đạt Thành với diện tích: 4.84 ha;

     4. Nhà máy chế biến tinh bột sắn số II thuộc Công ty CP Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái với diện tích: 10 ha.

Như vậy tại Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên đến thời điểm hiện nay mới có 04 Dự án được triển khai thực hiện và ổn định đi vào sản xuất. Diện tích đất đã cấp là 19,19 ha với tổng vốn đầu tư 219,958 tỷ đồng.