Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

KHU CÔNG NGHIỆP MINH QUÂN TỈNH YÊN BÁI

Khu công nghiệp Minh Quân tỉnh Yên Bái được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 2077/QĐ- UBND ngày 25/12/2008 của UBND tỉnh Yên Bái.

1. Địa điểm: Thôn Hoài Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái với quy mô diện tích 112 ha.

2. Vị trí:

        + Phía Bắc giáp trung tâm xã Phúc Lộc;

        + Phía Nam giáp khu dân cư;

        + Phía Đông giáp Sông Hồng;

        + Phía Tây giáp Quốc lộ 32 C.

3. Tính chất khu công nghiệp: Là khu công nghiệp tập trung đa ngành gồm:

        - Công nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng;

        - Công nghiệp chế biến Khoáng sản;

        - Công nghiệp chế biến Nông, Lâm sản;

        - Công nghiệp Hóa chất;

        - Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Khu công nghiệp mới được phê duyệt quy hoạch nên mới có 01 dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Giấy Yên Bái của Công ty TNHH công nghiệp giấy miền Bắc.

4. Danh mục dự án cần kêu gọi đầu tư trong Khu công nghiệp:

       - Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp gồm: San gạt mặt bằng; Đầu tư hệ thống đường giao thông; Hệ thống cấp nước; Khu trung tâm xử lý nước thải, chất thải rắn;

       - Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Chế biến khoáng sản; Công nghiệp hóa chất; Công nghiệp chế biến Nông, Lâm sản