Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG LĨNH VỰC VĂN HÓA - DU LỊCH

 

1. Đường dây nóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02163863724


2. Đồng chí Đặng Hồng Việt, Chánh Thanh tra Sở VHTTDL Yên Bái. ĐT. 0914369549


3. Đồng chí Trần Thị Thúy Lưu, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở VHTTDL Yên Bái. ĐT. 0912291656.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h