Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG LĨNH VỰC VĂN HÓA - DU LỊCH

 

1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó giám đốc Sở VHTTDL Yên Bái. ĐT 0912158087


2. Đồng chí Đặng Hồng Việt, Chánh Thanh tra Sở VHTTDL Yên Bái. ĐT. 0914369549


3. Đồng chí Trần Thị Thúy Lưu, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở VHTTDL Yên Bái. ĐT. 0912291656.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h