Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà năm 2022

2 Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2022 của Công ty Điện lực Yên Bái

     

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h