Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

 

Số/Ký hiệu Văn bản

 

Trích yếu

 

Lĩnh vực

 

Ngày ban hành

 

Tải về

1086/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch

18/9/2023

QĐ 1086/QĐ-TTg

Phụ Lục

44/2023/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thuế, lệ phí

29/6/2023

Thông tư 44

2969/UBND-TH

Về việc triển khai cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (DN,HTX) trên ứng dụng công dân số YenBai-S

Doanh nghiệp

07/5/2023

CV 2969

Số 58/NQ-CP

Nghị quyết về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

Doanh nghiệp

21/4/2023

Nq 58

12/2023/NĐ-CP

Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Thuế

14/4/2023

NĐ12/2023/NĐ-CP

 

Số: 09/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025

 

Doanh nghiệp

 

14/4/2020

 

09/2020/NQ-HĐND

 

Số 05/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 

Đầu tư

 

19/4/2021

 

05/2021/NQ-HĐND

 

Số 06/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 

Kinh tế tập thể

 

19/4/2021

 

06/2021/NQ-HĐND

 

Số 2823/QĐ-UBND 

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025

 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

 

 

11/11/2020

 

 

2823/QĐ-UBND

 

Số 207/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2030

 

Doanh nghiệp

 

5/11/2020

 

207/KH-UBND

 

Số 2290/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

 

Doanh nghiệp

 

22/10/2021

 

2290/QĐ-UBND

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h