Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

 

Số/Ký hiệu Văn bản

 

Trích yếu

 

Lĩnh vực

 

Ngày ban hành

 

Tải về

Số 33/2023/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 và Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Yên Bái

Đất đai

31/12/2023

QĐ33

Luật số 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu 2023

Đấu thầu

23-06-2023

Luật số 22

Nghị định số 23/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Đấu thầu

27/2/2024

Nghị định số 23/2024

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu

27-02-2024

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đấu thầu

15-02-2024

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT

Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT

Quy định hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Đấu thầu

06-03-2024

Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT

Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT

Quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực

Đấu thầu

06-03-2024

Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT

Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT

Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đấu thầu

19-04-2024

Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đấu thầu

26/4/2024

TT06

Số 34/2023/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Đất đai

31/12/2023

QĐ34

Nghị định 94/2023/NĐ-CP

Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội

Thuế

28-12-2023

NĐ94

Số 25/2023/QĐ-TTg

Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023

Đất đai

3/10/2023

QĐ25

1086/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch

18/9/2023

QĐ 1086/QĐ-TTg

Phụ Lục

44/2023/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thuế, lệ phí

29/6/2023

Thông tư 44

2969/UBND-TH

Về việc triển khai cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (DN,HTX) trên ứng dụng công dân số YenBai-S

Doanh nghiệp

07/5/2023

CV 2969

Số 58/NQ-CP

Nghị quyết về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

Doanh nghiệp

21/4/2023

Nq 58

12/2023/NĐ-CP

Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

Thuế

14/4/2023

NĐ12/2023/NĐ-CP

 

Số: 09/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025

 

Doanh nghiệp

 

14/4/2020

 

09/2020/NQ-HĐND

 

Số 05/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 

Đầu tư

 

19/4/2021

 

05/2021/NQ-HĐND

 

Số 06/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

 

Kinh tế tập thể

 

19/4/2021

 

06/2021/NQ-HĐND

 

Số 2823/QĐ-UBND 

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025

 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

 

 

11/11/2020

 

 

2823/QĐ-UBND

 

Số 207/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2030

 

Doanh nghiệp

 

5/11/2020

 

207/KH-UBND

 

Số 2290/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

 

Doanh nghiệp

 

22/10/2021

 

2290/QĐ-UBND

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h