Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

TT

NỘI DUNG TRÍCH YẾU

TẢI VỀ

1 Quyết định Ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

3

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

4

Quyết định số:28/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái

5

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

6

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

7

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017  trên địa bàn tỉnh Yên Bái

8

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

9

Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h