Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Di tích cấp tỉnh

Di tích Lịch sử văn hóa Chùa Văn Lãng (Chùa Ngã Hai), xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

25/01/2023

CTTĐT - Di tích lịch sử văn hóa chùa Văn Lãng (Chùa Ngã Hai) - xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có vị trí, cảnh quan tự nhiên đẹp, sơn thủy hữu tình. Chùa Văn Lãng là một công trình văn hóa - tâm linh, một điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, kết nối cộng đồng của bà con nhân dân nơi đây.

Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

23/01/2023

CTTĐT - Ngày 7/4/2019 (tức ngày 3/3 năm Kỷ Hợi) đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đã vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đình làng Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

13/08/2019

Ngày 04/02/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND công nhận đình làng Dọc, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đình - đền - chùa Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Di tích đình - đền - chùa Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

22/08/2019

Ngày 17/2/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND công bố di tích đình - đền - chùa Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đình Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Di tích đình Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

22/08/2019

Ngày 17/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND công nhận đình Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích chùa - đền - đình Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

22/08/2019

Ngày 15/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND công nhận chùa - đền - đình Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích trường Trung cấp Y cũ, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

22/08/2019

Ngày 17/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND công nhận di tích trường Trung cấp Y cũ là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích Đình Lâm Thượng

Di tích Đình Lâm Thượng

22/08/2019

Ngày 6/2/2015 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND công nhận đình đình Lâm Thượng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.

Di tích đền Thánh Mẫu, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

22/08/2019

Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1120/QĐ-UBND công nhận đền Thánh Mẫu, xã Mậu Đông là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích “Nậm Tốc Tát”, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

22/08/2019

Ngày 21/5/2012, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 536/QĐ-UBND công nhận di tích Nậm Tốc Tát, xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h