Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

14/08/2016 Xem cỡ chữ Google

 

ỦY BAN NHÂN DÂN NGHĨA LỘ

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Tổ 1 Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Điện thoại

0216.3.870.454

Fax

0216.3.870.768

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGHĨA LỘ

http://nghialo.yenbai.gov.vn/

 

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Bà Đỗ Thị Thanh Nga

 Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.009

2

Ông Chu Quốc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.431

3

Ông Lương Mạnh Hà

Phó Chủ tịch UBND Thị xã

0216.3.870.422

4 Ông Vũ Đức Trung Phó Chủ tịch UBND Thị xã  

 

III. CÁC PHÒNG, BAN

 

VĂN PHÒNG CÂP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN

SĐT: 0216.3.871752

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Ông Lã Như Huy

Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền

Bà Phạm Thị Minh Thiết

Phó Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền

Bà Trần Kim Tuyết

Phó Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền

Ông Nguyễn Trung Dũng

Phó Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền

Ông Trần Duy Hưng

Phó Chánh văn phòng cấp ủy và chính quyền

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA THỊ XÃ

Điện thoại : 0216.3.897.888

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Ông Mạc Văn Khải

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thị ủy, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra -Thanh tra

Ông Lê Ngọc Lương

Chánh Thanh tra, Phó thủ trưởng cơ quan Kiểm tra -Thanh tra

Ông Nguyễn Cường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy, Phó thủ trưởng cơ quan Kiểm tra, Thanh tra

Ông Lê Tiến Bình

Phó thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ THỊ XÃ

Điện thoại: 0216.3.870434

Ông Ngô Thanh Hiền

Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Ông Nguyễn Văn Khiêm

Phó thủ trưởng Thường trực cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Bà Lê Thị Hồng Nga

Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ


Bà Đỗ Thị Nguyệt

Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ

Ông Lã Như Trọng

Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ

Điện thoại: 0216.3.870225 – Fax: 02163.870225

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Lò Thị Tuyết Dung

Trưởng phòng

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại: 0216.3.897.271; Fax: 0216.3.897.310

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Bà Vì Thị Sâm

Trưởng phòng

0216.3.897.310

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Điện thoại: 0216.3.870.433

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 Bà Lê Thị Kim Hoa

Trưởng phòng

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0216.3.870430

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung

Trưởng phòng

0216.3.870439

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Điện thoại: 0216.3.870432

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Ông Mai Tiến Dũng

Trưởng phòng

0216.3.871.309

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Điện thoại: 0216.3.872690

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Minh Hải

Trưởng phòng

0216.2.211.690

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Điện thoại: 0216.3.870163

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 Hoàng Thị Vân

Trưởng phòng

0216.3.897.556

PHÒNG Y TẾ HUYỆN

Điện thoại:  0216.3.879.322

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Ông Phạm Ngọc Cương

Phó trưởng phòng

 0216.3.879.322

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h