Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

25/11/2020 Xem cỡ chữ Google

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH YÊN BÁI

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Địa chỉ

Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163 852 469

Fax: 02163 852 489   

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH YÊN BÁI

http://www.congdoanyenbai.org.vn/

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác công đoàn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

 

2. Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ và Luật Công đoàn; chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tổ chức công đoàn cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều lệ, Luật Công đoàn và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan.

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Luật Công đoàn và các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công, phân cấp.

- Sơ kết, tổng kết công tác công đoàn và các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn và quản lý tài sản, tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đề xuất các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác công đoàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Ông Nguyễn Chương Phát

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

02163 859 280

2

Bà Ngô Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh

02163 859 280

3

Ông Nguyễn Ngọc Lan

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

02163 893 050 

4

Ông Phan Huy Cường

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

02163 851 924

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h