Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 2/10/2017 của UBND tỉnh về quy định mức thu và thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File đính kèm: